เพิ่มเงินกู้ 0.25% เงินฝาก 0.45% ไทยพาณิชย์ประกาศขึ้นดอกเบี้ย

เพิ่มเงินกู้ 0.25% เงินฝาก 0.45% ไทยพาณิชย์ประกาศขึ้นดอกเบี้ย

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก และสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้มีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็ยังคงสูงเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำให้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที

การเงิน

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25%-1.40% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125%-0.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

“การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปราะบาง และไม่ทั่วถึง ดังนั้น ธนาคารจึงยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

แนะนำข่าวการเงินเพิ่มเติม : “เฟด นิวยอร์ก” ย้ำ ต้องคุมเข้มนโยบายการเงินต่อ เพื่อฉุดเงินเฟ้อ